ЦЕТ платформа Скопје е дел од CET platform мрежата која има претставништва и во Србија, Хрватска, Црна гора, Словенија, Косово, Бугарија, Грција, Полска, Италија, Литванија и Босна и Херцеговина.

НАШАТА ВИЗИЈА

Остварување на поширок општствен интерес, делување и остварување на цели во областите на граѓанското општество, демократскиот поредок, граѓанските вредности, човековите права, неформалното образование и ранливите категории на граѓани во општеството.

НАШАТА МИСИЈА

Преку својата работа, ЦЕТ платформа се обидува да го стимулира личниот, професионален и општествен развој на младите, како и да поттикне нивно активно и одговорно учество во општествените, културни, политички, образовни и економски процеси.

ОД МЛАДИ ЗА МЛАДИ

ЦЕТ платформа е формирана во јануари 2016-та година од млади, мотивирани, компетентни и искусни младински работници, младински лидери, активисти и експерти кои се активни во граѓанскиот сектор и вклучени во младинска работа од 2008-ма година.

ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО НАШИТЕ АКТИВНОСТИ

МЛАДИНСКИ РАЗМЕНИ

Можности за интеркултурно учење, мобилност и дружба за млади лица на возраст од 13 до 30 години.

ОБУКИ И СЕМИНАРИ

Можности за соработка и професионален развој на младински работници и лица активни во младинска работа.

ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ

Работилници, обуки и иницијативи отворени за млади лица, младински работници, граѓански организации и граѓани.

ШТО ВЕЛАТ ЗА НАС

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

ДЕЛ ОД НАШИТЕ АКТИВНОСТИ

ПОДДРЖАНИ ОД